Geveltuin aanleggen Meise

Sinds kort is het politiereglement in de gemeentes Meise, Kapelle-op-den-bos en Londerzeel (politiezone KLM) veranderd. Hierdoor worden geveltuintjes in deze gemeentes toegelaten en dat is natuurlijk muziek in onze oren. Er zijn wel wat regels aan verbonden:

Mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen kunnen op
de openbare weg tegeltuintjes ter verfraaiing van het straatbeeld worden aangelegd.

 • De tegeltuintjes zijn toegelaten mits zij binnen een strook van 30 cm vanuit de gevelmuur of plint worden aangelegd.
 • Er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1,50 m gelaten worden.
 • De plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen zonder
  scherpe randen.
 • De randen mogen maximum 10 cm boven het niveau van het voetpad uitsteken.
 • Enkel klimplanten, planten zonder doornen of overvloedige dracht en kleine bodembedekkende planten zijn toegelaten. Giftige en invasieve planten zijn verboden.
 • De gemeente ontdoet het voetpad van de verharding.
 • De planten in de tegeltuintjes moeten zodanig onderhouden en desgevallend gesnoeid worden dat de beplanting binnen de strook van 30 cm blijft en dat de vrije doorgang niet gehinderd wordt.
 • Wanneer het tegeltuintje niet meer gebruikt wordt, dient aan het college van burgemeester en schepenen een aanvraag gericht om het voetpad in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.
 • Om redenen van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden om het
  tegeltuintje te verwijderen, zonder dat hij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 • De bewoner dient het tegeltuintje naar behoren te onderhouden. Indien grove verwaarlozing
  wordt vastgesteld, wordt het voetpad, na voorafgaande aanmaning van de betrokken bewoner, van ambtswege in zijn oorspronkelijke staat hersteld, zonder dat de bewoner enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Klinkt ingewikkeld? Geen probleem! Wij hebben het regelement in 2 eenvoudige tekeningen gegoten. Je kan hier de print-versie in hoge resolutie downloaden. Langskomen in onze winkel kan zeker ook. We hebben veel tuinplanten ter beschikking, die ook geschikt zijn voor geveltuintjes.