Inclusiviteit bij Bloemen Robberechts

We geloven dat inclusie niet alleen belangrijk is voor ons tuincentrum, maar voor de hele gemeenschap. Ons tuincentrum is al 45 jaar meer dan een winkel: het is ook een plek waar mensen uit Wolvertem en omgeving zich thuis (in groen) kunnen voelen. Deze samenleving is steeds diverser geworden. Dat zien wij weerspiegeld in onze zaak en willen we graag ondersteunen. Onze slogan is ‘Thuis in groen’ en we hopen dan ook dat iedereen zich bij ons thuis mag voelen.

We streven ernaar om een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en organisaties in onze gemeenschap en hopen dat ons werk zal bijdragen aan het creëren van een meer inclusieve en respectvolle samenleving voor iedereen.

We streven naar inclusiviteit op drie gebieden: ons team, ons klantenbestand en het marketingbeleid.

  1. Werkcultuur

Bij ons tuincentrum is het creëren van een inclusieve werkcultuur van groot belang. We streven ernaar om een veilige en respectvolle werkomgeving te bieden waarin alle werknemers zich welkom en gewaardeerd voelen. We begrijpen dat diversiteit een kracht is en we streven naar het aannemen van medewerkers uit verschillende achtergronden en gemeenschappen om ons team te versterken. Begrijpen we iets niet? Dan zullen we je eerlijk vragen hoe een bepaald gebruik of traditie in elkaar zit zonder daarover een oordeel te vellen.

Onze werknemers worden onderwezen over de waarden van inclusie en diversiteit en zijn toegewijd aan het creëren van een inclusieve omgeving voor iedereen. We willen dat elke werknemer zich op zijn gemak voelt en we werken hard om mogelijke barrières voor inclusiviteit binnen onze organisatie te identificeren en te verminderen. Dat geldt niet alleen voor etniciteit, maar ook voor gender, religie, leeftijd, beperkingen,…

2. Klantenbestand

Bij ons tuincentrum verwelkomen we klanten van alle achtergronden, etniciteiten, religies, uiterlijkheden, leeftijden en beperkingen. We zijn trots om een inclusieve omgeving te bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar we ons inzetten om de diverse behoeften en wensen van al onze klanten te begrijpen en te ondersteunen.

Ons klantenbestand bestaat uit een diverse groep mensen met interesse in tuinieren, bloemen, geschenken en decoratie. Onze medewerkers zijn getraind om klanten met respect en begrip te behandelen en om te zorgen dat hun behoeften en wensen gehoord en begrepen worden. We staan open voor feedback en suggesties van onze klanten en zijn toegewijd aan het continu verbeteren van onze dienstverlening om aan de diverse behoeften van onze klanten te voldoen.

3. Marketing

Als tuincentrum met de slogan ‘Thuis in groen’ begrijpen we dat ons marketingmateriaal inclusief en divers moet zijn. We willen ons richten op het aantrekken van klanten uit verschillende achtergronden en gemeenschappen en willen ervoor zorgen dat ons marketingmateriaal voor iedereen toegankelijk is. Dit is echter een leerproces en, samen met jullie, leren we daarin elke dag bij. We weten dat ‘compleet inclusief communiceren’ misschien een illusie is, maar dat houdt ons niet tegen daar toch voor te gaan!

Onze marketingstrategie is gericht op het gebruik van afbeeldingen en teksten die een diverse groep mensen weergeven, met verschillende achtergronden, etniciteiten, religies, uiterlijkheden, leeftijden en beperkingen. We zijn toegewijd aan het gebruik van inclusieve taal in onze advertenties en social media, en we moedigen feedback aan van onze klanten om ervoor te zorgen dat we voortdurend verbeteren en aanpassen om aan de diverse behoeften van onze klanten te voldoen. Onze websites worden aangeboden in alle landstalen (+ Engels) in de hoop daarmee aan een breed scala aan klanten de juiste info te bieden.